Şirketlerin Sosyal Medya Yönetiminde Yaptığı Yaygın Hatalar

Günümüzde çoğu şirket pazarlama çalışmalarında sosyal medyayı kullanıyor. Daha geleneksel kanalların aksine Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlar şirketler ve müşterileri arasında iki yönlü iletişim sağlar. Bu tür bir etkileşim her iki taraf için de değerli olabilir. Bir şirketin sosyal medya yönetimi doğru şekilde kullanmayı başardığında, satışları ve müşterilerin işletmeye olan genel ilgisini önemli ölçüde artırabileceği gösterilmiştir. Bununla birlikte, zamanla sosyal platformların kullanımının şirketleri bir dizi tuzağa maruz bıraktığı da ortaya çıktı. Sosyal medya yönetimindeki hataların müşterilerin davranışları üzerinde güçlü bir olumsuz etkisi olabileceğinden,Sosyal Medya Yönetiminde bunlardan kaçınılması önemlidir.

Planlanmamış giriş

Birçok şirketin yaptığı temel bir hata, önceden tanımlanmış net hedeflere veya bir stratejiye sahip olmadan sosyal medyada hesap almaktır. İşletmenin sosyal platformlardaki varlığının değerli olması için, dahil olanlar önce kendilerine neden katıldıklarını sormalıdır. Çalışma neye benzemeli ve hangi alıcılara ulaşmayı umuyorsunuz? Bu noktada dikkatsizlik, rastgele ve alakasız içeriğin yayınlanmasına yol açar. Bununla birlikte, dijital bir strateji ve hedef geliştirmek, daha sonra asla revize edilmeyen bir belge oluşturmakla aynı şey değildir. Aksine, sosyal medya yönetimi ile çalışmaya dinamik bir tutum içinde olunmalı ve strateji veya hedeflerin yeniden formüle edilmesi gerekip gerekmediği periyodik olarak değerlendirilmelidir.

Yanlış platformlar, çok fazla platform

Planlama aşamasında, hangi sosyal medyaya katılmanız gerektiğini dikkatlice düşünmek iyi bir fikirdir.Genellikle, şirketlerin orada en moda olduğu düşünülen platformlarda hesaplar oluşturduğu ve daha sonra, bunların nasıl farklılaştığını kimse düşünmeden oluşturduğu veya herkes üzerinde aktif bir mevcudiyeti sürdürmenin mümkün olup olmayacağı. Şirketin hangi sosyal medyada görünmesi gerektiğine karar vermeden önce, hedeflerinizi bir kez daha gözden geçirmeli ve örneğin Instagram veya Facebook’un bunlara ulaşmak için en uygun seçenek olup olmadığına karar vermelisiniz. Farklı sosyal platformların farklı hedef gruplar tarafından da kullanıldığının farkında olmak önemlidir. Bu nedenle, buna ilişkin istatistikler de hesaplamalara dahil edilmelidir.

Müşterilerle yetersiz etkileşim

Sosyal medya yönetimi temel ilkelerinden biri doğrudan ve kolay iletişimdir. Bir şirket veya kuruluş kendini sosyal platformlarda kurduğunda, müşterileri bu nedenle iletişim kurmayı seçtikleri takdirde işletmenin temsilcilerinin yanıt vermesini bekleyecektir. Bir müşterinin sorusunu veya geri bildirimini göz ardı etmek iyi karşılanmayacaktır ve böyle bir durumda şirket, küçümseyici ve erişilemez olarak anılma riski taşır. Çalışanların müşterilere profesyonel olmayan veya uygunsuz bir şekilde yanıt vermesi, özellikle de müşteri eleştirdiğinde en azından yıkıcı olabilir. Sosyal platformlar üzerinden müşteri teması, telefon ve e-posta yoluyla gerçekleşen iletişimle aynı şekilde önceliklendirilmeli ve beslenmelidir. Günümüzde birçok müşteri sosyal medyayı diğer kanallar yerine kullanmayı tercih ettiği için bu özellikle önemlidir.

İlginç olmayan gönderiler

Bir şirketin sosyal medyada yayınladığı içerik, platformdaki varlığını büyük ölçüde tanımlayacaktır. İçerikle ilgili önemli bir kılavuz, sosyal platformlarda reklam ve satışa çok fazla odaklanmamaktır. Genel olarak, şirketler işlerini bağlamsallaştırdıklarında ve değerli bilgiler veya eğlenceli gönderiler yayınlamaya odaklandıklarında daha iyi yanıt alırlar. Sosyal platformlarda yapılan gönderi sayısı açısından da dengeli bir seviye oluşturmak önemlidir. Çok fazla güncelleme takipçiler tarafından istenmeyen posta olarak algılanabilir ve çok az gönderi yayınlanırsa müşteriler işletmeye olan ilgisini kaybedebilir.

Yalıtım ve tutarsızlıklar

Sosyal medya yönetimi için planlama çalışmasının yetersiz olması durumunda ortaya çıkabilecek bir sorun, platformların işletmenin diğer faaliyetlerinden kopmasıdır. Şirketin Facebook sayfası veya Twitter hesabı, bağımsız bir pazarlama kanalı olarak değil, işletmenin kimliğinin ve stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. Bu nedenle, şirketin kişiliğinin çevrilmesi ve işletmenin sosyal platformlardaki faaliyetlerine yansıtılması önemlidir. Ayrıca şirketin farklı sosyal medyadaki faaliyetleri de aynı yönde çaba göstermelidir. Bazı şirketlerin yaptığı bir hata, sosyal platformları güncelleme çalışmalarına çok fazla insanı dahil etmektir, bu da içeriğin dağınık ve alıcılar için belirsiz olmasına yol açabilir.

Başarısızlık veya yanlış takip

Şirketlerin sosyal medyaları ile ilgili yaptıkları en ciddi hatalardan biri, faaliyetlerini kapsamlı bir değerlendirme çalışması ile takip etmemesidir. Günümüzde, bir şirketin müşterilerinin web sitelerini ve sosyal platformlarını ziyaret ettiklerinde nasıl davrandıklarını analiz etmek için birçok farklı araç türü bulunmaktadır. Örneğin, A / B testi olarak adlandırılan test, şirketin farklı girişimlerin sonuçlarını karşılaştırmasına ve hangisinin en etkili olduğunu görmesine olanak tanır. Bu, işletmenin pazarlama departmanı için paha biçilmez bir bilgidir. Ziyaretçilerin farklı yayın türlerine nasıl tepki verdiklerini anlamalarına yardımcı olur ve daha sonra gelecekteki etkinlikleri buna göre uyarlayabilir.